اطلاعات پایان نامه

نقد مبانی فلسفی اگزیستانسیالیستی شخصیت پردازی در فیلمنامه از دیدگاه تفکر اسلامی

نام:
مهدی
نام خانوادگی:
افخمی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی‌ارشد
رشته تحصیلی:
ادبیات نمایشی
عنوان پایان نامه:
نقد مبانی فلسفی اگزیستانسیالیستی شخصیت پردازی در فیلمنامه از دیدگاه تفکر اسلامی
تاریخ دفاع:
1397/07/29
شماره ثبت کتابخانه:
4225
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: