اطلاعات پایان نامه

چگونگی استفاده از گرافیک در برنامه های مناسبتی (زنده) با تاکید بر برنامه ماه عسل

نام:
مهدی
نام خانوادگی:
مالمیر
گروه آموزشی:
دانشکده هنرهای دیجیتال
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تولید سیما
عنوان پایان نامه:
چگونگی استفاده از گرافیک در برنامه های مناسبتی (زنده) با تاکید بر برنامه ماه عسل
تاریخ دفاع:
1397/08/12
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: