اطلاعات پایان نامه

سیاست گذاری محتوایی پوشش تلویزیونی راهپیمایی اربعین برای سیمای جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به متن زیارت اربعین

نام:
داود
نام خانوادگی:
گله دار
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
سیاست گذاری محتوایی پوشش تلویزیونی راهپیمایی اربعین برای سیمای جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به متن زیارت اربعین
تاریخ دفاع:
1397/08/06
شماره ثبت کتابخانه:
1764
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: