اطلاعات پایان نامه

مطالعه ظرفیت‌ها و تکنیک‌های جدید نوشتاری برای کتاب‌صوتی با مطالعه موردی رمان «معمای آقای ریپلی»

نام:
رضا
نام خانوادگی:
دهقانی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
نویسندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه ظرفیت‌ها و تکنیک‌های جدید نوشتاری برای کتاب‌صوتی با مطالعه موردی رمان «معمای آقای ریپلی»
تاریخ دفاع:
1397/07/25
شماره ثبت کتابخانه:
1763
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: