اطلاعات پایان نامه

مطالعه تطبیقی نقش تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی مجازی در مشارکت سیاسی مسالمت‌آمیز و غیر‌مسالمت‌آمیز دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران

نام:
یاسر
نام خانوادگی:
بهشتی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تحقیق در ارتباطات
عنوان پایان نامه:
مطالعه تطبیقی نقش تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی مجازی در مشارکت سیاسی مسالمت‌آمیز و غیر‌مسالمت‌آمیز دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران
تاریخ دفاع:
1397/08/02
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: