اطلاعات پایان نامه

مطالعه ی شیوه های تولید برنامه برای رادیو موبایل

نام:
رضا
نام خانوادگی:
غیور بستان آباد
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه ی شیوه های تولید برنامه برای رادیو موبایل
تاریخ دفاع:
1397/06/26
شماره ثبت کتابخانه:
1752
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: