اطلاعات پایان نامه

مطالعه ظرفیت های بازی وار سازی در تولید برنامه های رادیویی

نام:
احمد
نام خانوادگی:
خانی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه ظرفیت های بازی وار سازی در تولید برنامه های رادیویی
تاریخ دفاع:
1397/07/14
شماره ثبت کتابخانه:
1753
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: