دانشگاه صدا و سیما در قاب فرهیختگان

  • سال ساخت:
    1397
  • مدت:
    11 دقیقه
  • ساختار:
    ترکیبی
تولید شبکه 4 سیما
استاد راهنما:روابط عمومی

آغاز سال تحصیلی 98 - 1397 دانشگاه صدا و سیما