گعده

  • سال ساخت:
    89
  • مدت:
    21 دقیقه
  • ساختار:
    مستند
کارگردان: نصرالله یقینی

گعده