سرویس:جلسه دفاع
تعداد بازدید : 3343 - تاریخ خبر : 1396/05/29 - 12:53
اطلاعیه
جلسه دفاع از پایان نامه عنوان : ارائه یک روش برای بهبود زمانبندی شبکه های LTE و بررسی تاثیر آن بر کیفیت سرویس دانشجو: سعید مسلم خانی نعمتی
جلسه دفاع از پایان نامه رشته : مخابرات -سیستم
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه : نظری:« ارائه یک روش برای بهبود زمانبندی شبکه های LTE و بررسی تاثیر آن بر کیفیت سرویس» دانشجو: سعید مسلم خانی نعمتی  رشته : مخابرات - سیستم استاد راهنما: دکتر محمد بهدادفر استاد مشاور: دکتر محمدرضا نوری فرد استادان داور: دکتر تورج شبانیان- دکتر سبقتی مدیر جلسه : دکتر بابک حاجی باقز نائینی دوشنبه  مورخ 96/05/30 ساعت 14:30 سالن  نمایش یک کتابخانه
© 2016 - iribu.ac.ir - Contact us :info@irib.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .