سرویس:جلسه دفاع
تعداد بازدید : 3512 - تاریخ خبر : 1396/05/07 - 12:01
اطلاعیه
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو :سجاد صبحی امجد عنوان: بهبود روش ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با کاهش فضای جستجو
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد   نظری: بهبود روش ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با کاهش فضای جستجو         دانشجو: سجاد صبحی امجد   رشته:  مهندسی مخابرات     گرایش : سیستم      استاد راهنما : خانم دکتر اعظم باستان فرد استادان داور: خانم مهندس لیلی احسان- خانم دکتر شهر کسائی   مدیرجلسه : دکتربابک حاجی باقز نائینی روز دو شنبه 9/5/96 ساعت 10 مکان : نمایش یک کتابخانه
© 2016 - iribu.ac.ir - Contact us :info@irib.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .