سرویس:جلسه دفاع
تعداد بازدید : 3430 - تاریخ خبر : 1396/04/21 - 10:46
اطلاعیه
جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجو: محمدرضا تیماجچی ارزیابی برنامه خبری» صرفاً جهت اطلاع « از منظر اخلاق اسلامی از دیدگاه کارشناسان »
جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجو: محمدرضا تیماجچی رشته: روزنامه نگاری
  اطلاعیه جلسه دفاع از پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد   نظری: « ارزیابی برنامه خبری» صرفاً جهت اطلاع « از منظر اخلاق اسلامی از دیدگاه کارشناسان »       دانشجو: محمدرضا تیماجچی   رشته:  روزنامه نگاری     استاد راهنما : دکتر مجید ملکی تبار استاد مشاور: دکتر سیدمجتبی رضوی طوسی استادان داور: دکترمحمدقلی میناوند- دکتر سید محمد مهدی موسوی مهر   مدیرجلسه : دکتر ابراهیم فتحی روز دوشنبه 96/04/26   ساعت 15                                                        مکان : نمایش یک کتابخانه
© 2016 - iribu.ac.ir - Contact us :info@irib.ac.ir