سرویس:جلسه دفاع
تعداد بازدید : 1072 - تاریخ خبر : 1395/10/13 - 05:24
تحصیلات تکمیلی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-علیرضا علیپور صفاریان
نظری: واکاوی نقش کهن الگوها در سریالهای تلویزیون در سه دهه اخیر با مطالعه موردی: مجموعه های تلویزیونی مختارنامه، سلطان و شبان و مثل آباد عملی: نیمکت
رشته: تهیه کنندگی گرایش نمایش استاد راهنما: دکتر علی رجب زاده طهماسبی استاد مشاور: دکتر احمد سفلایی استادان داور: دکتر کاظم نظری- مهندس جعفری جلوه مدیر جلسه: آقای علی اصغر دارایی چهارشنبه مورخ 95/10/14 ساعت 11 مکان: نمایش یک کتابخانه
© 2016 - iribu.ac.ir - Contact us :info@irib.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .