سرویس:جلسه دفاع
تعداد بازدید : 1026 - تاریخ خبر : 1395/10/01 - 03:32
تحصیلات تکمیلی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-مهدی حسنی شوره
نظری: افزایش دقت تخمین سن برای گوینگان بزرگسال مبتنی بر مدل مخلوط گوسی
رشته: مهندسی صدا استاد راهنما: دکتر اعظم باستان فرد استادان داور: مهندس مجید بهداد- دکتر محمد مهدی همایون پور مدیر جلسه: دکتر صدیقه بصیر جعفری دوشنبه مورخ 95/10/6  ساعت 13 مکان نمایش یک کتابخانه
© 2016 - iribu.ac.ir - Contact us :info@irib.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .