سرویس:جلسه دفاع
تعداد بازدید : 815 - تاریخ خبر : 1395/09/15 - 07:26
تحصیلات تکمیلی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-علی نوری ممرآبادی
نظری: مقایسه گفتمان بی بی سی و صدای آمریکا در مورد انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
رشته ارتباطات گرایش تحقیق استاد راهنما: دکتر علی اکبر رزمجو استاد مشاور: دکتر محمد علی هرمزی زاده استادان داور: دکتر سید محسن بنی هاشمی- دکتر پیمان جبلی مدیر جلسه: دکتر محسن شاکری نژاد دوشنبه مورخ 95/9/22 ساعت 11 مکان: نمایش یک کتابخانه
© 2016 - iribu.ac.ir - Contact us :info@irib.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .